8 17
7 566
6 238454298370
5 0225
4 24095607891991664691048945923467216
3 9830902370
2 40224
1 37143
ĐB 605667

Loto XSMN Loto XSMN thứ 6 Loto Bình Dương Thứ 6

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 7,7 0
1 7,6,6 9 1
2 9,5,4 2
3 4 4 3
4 3 8,9,3,2 4
5 2,9 5
6 6,7 6,1,1 6
7 0,0 1,6 7
8 4,9 8
9 5,1,4 2,8,0 9

Nhận kết quả xổ số Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS BD gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Thống kê KQXS miền Nam – Sổ số miền Nam

Thống kê Lo gan Bình Dương

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
81 31 lần 08/01/2021 37 lần
68 22 lần 12/03/2021 22 lần
63 18 lần 09/04/2021 24 lần
84 18 lần 09/04/2021 27 lần
90 18 lần 09/04/2021 29 lần

XSBD Thứ 6 / XSBD 26/11/2021

8 07
7 193
6 097171697989
5 0304
4 15777378827567957408165984570121123
3 1318653378
2 17522
1 37493
ĐB 411917

Loto XSMN Loto XSMN thứ 6 Loto XS Bình Dương

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,4,8,1 0
1 7 7,0 1
2 3,2 8,2 2
3 9,2,9 3
4 0 4
5 5
6 9 8 6
7 1,7,9,8 0,7,1 7
8 9,2,6 0,9,7 8
9 3,8,3 6,8,7 9

XSBD Thứ 6 / XSBD 19/11/2021

8 64
7 564
6 611833264935
5 1048
4 62833275345287992782892044916674447
3 6994036072
2 36201
1 10524
ĐB 108474

Loto XSMN Loto XSMN thứ 6 Loto Xổ số Bình Dương

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1 4 0
1 8 0 1
2 6,4 8,7 2
3 5,3,4 3 3
4 8,7,0 6,6,3,0,2,7 4
5 3 5
6 4,4,6 2,6 6
7 9,2,4 4 7
8 2 1,4 8
9 7 9

KQXSBD Thứ 6 / XSBD 12/11/2021

8 73
7 727
6 287141583312
5 3252
4 18452759283123348560144455852107978
3 7196451329
2 23144
1 26422
ĐB 016307
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 6 0
1 2 7,2 1
2 7,8,1,9,2 1,5,5,2 2
3 3 7,3 3
4 5,4 6,4 4
5 8,2,2 4 5
6 0,4 6
7 3,1,8 2,0 7
8 5,2,7 8
9 2 9

SXBD Thứ 6 / XSBD 05/11/2021

8 65
7 123
6 695497703706
5 8426
4 80952348304220359205306802108786837
3 7589239006
2 14757
1 71421
ĐB 313543

Loto XSMN Loto XSMN thứ 6 Loto SXBD thứ 6

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,5,6 7,3,8 0
1 2 1
2 3,6,1 5,9 2
3 0,7 2,0,4 3
4 3 5 4
5 4,2,7 6,0 5
6 5 0,2,0 6
7 0 8,3,5 7
8 0,7 8
9 2 9

Xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 29/10/2021

8 79
7 317
6 921731702453
5 1116
4 77989449212615631714275745090770726
3 9658848326
2 79548
1 28733
ĐB 566307

Loto XSMN Loto XSMN thứ 6 Loto SXBD thứ 6

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7 7 0
1 7,7,6,4 2 1
2 1,6,6 2
3 3 5,3 3
4 8 1,7 4
5 3,6 5
6 1,5,2,2 6
7 9,0,4 1,1,0,0 7
8 9,8 8,4 8
9 7,8 9

By st0012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.